Zorgaanbod

Wanneer uw kind een diagnose heeft zoals autisme (ASS), een stemmingsstoornis, gedragsstoornis, angsten, concentratie stoornis (ADD, ASHD), of een verstandelijke beperking heeft, is het tijdig inzetten van hulp belangrijk. Door vroegtijdig hulp in te zetten worden problemen in de toekomst voorkomen.

 

Opvoedbegeleiding
Opvoeden doe je niet zomaar. Ieder kind heeft een eigen ‘handleiding’. Wanneer je kind extra bijzonder is door een bepaalde diagnose, is het moeilijker de juiste handleiding te ontdekken. CuraFide zoekt samen met u naar de juiste handvaten.
U leert de  opgedane kennis toe te passen in uw gezin en in de begeleiding van uw kind.

 

Opvoedhulp
Ook zonder een kind met een diagnose kan via kortdurende begeleiding opvoedhulp worden geboden wanneer de balans binnen het gezin ‘zoek’ is.

 

Begeleiding kinderen/jongeren

Een diagnose is niet wie je bent, jij bent jezelf. Voor een kind met een bepaalde diagnose is het vaak onbegrijpelijk dat de wereld anders in elkaar steekt dan zij zien. In de begeleiding van deze kinderen en jongeren wordt inzicht gegeven in eigen gedrag en handelen en wordt samen gezocht naar toepasbare mogelijkheden.

 

Praktische ondersteuning
Naast begeleiding biedt CuraFide praktische ondersteuning om het aangeleerde zelf in praktijk te gaan ervaren. Deze begeleiding wordt aangesloten op het dagelijkse leven. Wanneer er bijvoorbeeld doelen worden gesteld voor het avondritueel, dan wordt de praktische ondersteuning in de avonduren geboden. Heb je begeleiding nodig in het structureren van je dagelijkse taken en verantwoordelijkheden, dan doen we dat samen, juist op die momenten dat het erg moeilijk voor je is.

 

Sociaal Netwerk Strategie
Iedereen maakt wel eens een moeilijke tijd door. In veel gevallen kunnen familie en kennissen u helpen. Professionele hulpverleners zijn meestal tijdelijk in uw leven. Familie en vrienden staan dichter bij u en zijn langer met u verbonden.

Sociale Netwerk Strategie richt zich op het samenwerken met het sociale netwerk van een volwassene, een kind of een gezin. Hierbij kan gedacht worden aan familieleden, vrienden, buren, collega’s of mensen uit een kerkelijke gemeente. Het doel van Sociale Netwerk Strategie is dat u samen met het sociaal netwerk een plan voor de toekomst maakt, waarbij u zich gesteund weet.

Begeleiding is er op gericht samen met u een sociaal netwerk op te zetten en indien nodig (tijdelijk) te begeleiden.

 

Aanvraag indicaties voor inzet hulp
CuraFide biedt professionele hulp bij het aanvragen van de indicaties die nodig zijn om verdere hulp in te kunnen zetten.

 

Ambulante begeleiding kan in veel gevallen betaald worden vanuit uw PGB of de dubbele kinderbijslag (voorheen TOG). Wanneer er wel sprake is van een hulpvraag maar er geen diagnose is, dan kan ambulante begeleiding particulier worden ingezet en gefinancierd.