Info & links

Om de kwaliteit en de continuïteit van de zorg te waarborgen, werk ik met samen Jacoline Reijm-Terlouw, Evelien van Dolder en Lindi van Beest. Samen hebben we intervisie en een paar keer per jaar hebben wij supervisie met een gedragswetenschapper.


 

Jacoline Reijm-Terlouw

www.waardevolgezin.nl

 

Evelien van Dolder

www.lifeshare.nl

 

Lindi van Beest

www.praktijklindi.nl


Lid van de beroepsorganisatie Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)
www.nvmw.nl

 

Ingeschreven in het Beroepsregister voor agogisch en maatschappelijk werkers onder nr. 461027370

www.registerplein.nl

 

Ik zoek christelijke hulp

www.ikzoekchristelijkehulp.nl