Welkom

‘Je kunt je kind niet beschermen tegen de stormen van het leven. Je kunt ze wel een anker geven dat houvast biedt’

 

Soms is het eigen anker te licht en is er niet genoeg houvast om die stormen van het leven aan te kunnen. Hulp vragen is geen schande! Door hulp te accepteren ga ik samen met u het anker verstevigen.

 

Sommige gezinnen hebben te maken met complexe en langdurige problemen.
CuraFide biedt professionele ambulante begeleiding aan kinderen, jongeren en gezinnen.

 

Centraal in de hulpverlening is het verkrijgen van inzicht en grip op de situatie naast het bieden van praktische handvatten.

 

De hulp wordt thuis vormgegeven.
Doel van de hulp is het verbeteren van het gezinsklimaat en de onderlinge relaties, zodat het gezin in staat wordt gesteld op eigen kracht verder te kunnen.
Bij deze hulp staan het geloof in de kernkwaliteiten en het vertrouwen in de te ontwikkelen competenties centraal.
Uitgangspunt voor de hulp is de vraag van de ouders of jongeren.
Deze vraag, de mogelijkheden en de draagkracht binnen het gezin bepalen de intensiteit en de vorm van de hulp.

 

Voordat de ambulante begeleiding wordt gestart vindt een gratis kennismakingsgesprek plaats. Het is belangrijk dat op basis van wederzijds vertrouwen samen kan worden gewerkt aan de gestelde doelen.